Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Yurtdışında ikamet eden İtalyanların sicili (AIRE)

Yurtdışında İkamet Eden İtalyanlar Nüfus Kütüğü (A.I.R.E.)

Yurtdışında İkamet Eden İtalyanlar Nüfus Kütüğü (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – A.I.R.E.) 27 Ekim 1988 tarihli ve 470 sayılı Kanunla kurulmuş olup on iki aydan daha uzun bir süre yurtdışında ikamet eden İtalyan vatandaşlarının kayıtlarını içermektedir. Yurtdışındaki Konsolosluk temsilciliklerinden alınan veri ve bilgiler doğrultusunda İtalya’daki belediyeler tarafından yönetilmektedir.

A.I.R.E.’ye kayıt olmak bir vatandaşlık hakkı ve görevidir (470/1988 sayılı Kanunun 6. maddesi) ve yurtdışındaki Konsolosluk temsilcilikleri tarafından sağlanan birçok hizmetten yararlanmanın yanı sıra aşağıda belirtilmiş bir dizi önemli haktan faydalanmak için de bir ön koşuldur:

 • Kimlik ve seyahat belgelerinin düzenlenmesi;
 • Yurtdışı temsilciliklerinin yetki alanına giren belgeleri talep etme;
 • Anayasa’nın 75. ve 138. maddelerinde belirtildiği gibi, 459/2001 sayılı Kanunda öngörüldüğü üzere, siyasi seçimlerde ve referandumlarda postayla oy kullanma;
 • AB’ye üye ülkelerde diplomatik-konsüler ağ tarafından kurulan seçim merkezlerinde Avrupa Parlamentosu’ndaki İtalyan temsilcilerin seçimi için oy kullanma.

A.I.R.E.’ye kayıt yaptırmakla yükümlü kişiler:

 • Yurtdışına yerleşen vatandaşlar;
 • Yurtdışında doğdukları ya da herhangi bir nedenle sonradan İtalyan vatandaşlığına geçtikleri için yurtdışında ikamet edenler.

A.I.R.E.’ye kayıt yaptırma yükümlülüğünden muaf kişiler:

 • Bir yıldan daha kısa bir süre için yurtdışına taşınan vatandaşlar;
 • Mevsimlik işçiler;
 • Yurtdışında görev yapan ve sırasıyla 1961 ve 1963 tarihli Diplomatik İlişkiler ve Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmeleri uyarınca bildirilen daimi Devlet çalışanları;
 • Yurtdışında bulunan NATO ofis ve tesislerinde görev yapan İtalyan askerî personeli.

A.I.R.E.’ye nasıl kayıt olunur?

A.I.R.E.’ye kayıt, kişinin ikametgâhını taşımasından sonraki 90 gün içinde yetkili Konsolosluk ofisine yaptığı beyanı doğrultusunda gerçekleştirilir ve kişinin eş zamanlı olarak ilgili belediyenin Yerleşik Nüfus Kütüğü’nden (Anagrafe della Popolazione Residente – A.P.R.) silinmesini gerektirir. Kayıt talebi, FAST-IT – Çevrim içi Konsolosluk Hizmetleri portalı üzerinden, talep formu (Konsolosluk bölümlerinin internet sitelerinde mevcuttur) doldurularak ve gerekli belgeler eklenerek yapılır.

İşlemi tamamlamak için aşağıdaki belgeler gereklidir:

– kişinin geçerli İtalyan kimlik belgesinin yanı sıra aynı adreste yaşayan İtalyan aile üyelerinin kimlik belgeleri

– Konsolosluk bölgesinde kalıcı ve yasal ikametgâhı kanıtlayan, isim ve adresin belirtildiği belge (örneğin; yerel makamlar tarafından verilen ikamet belgesi, kişi adına düzenlenmiş faturalar, kontratlar, vb.)

oturma veya çalışma izni (Türk-İtalyan çifte vatandaşlar için T.C. kimlik belgesi)

– Bilgiler girildikten sonra portal tarafından oluşturulan başvuru formu. Formun çıktısı alınmalı, imzalanmalı ve tarandıktan sonra portala yüklenmelidir.

Belgeler PDF formatında ve her bir dosyanın boyutu en fazla 1 MB olmalıdır.

Yurtdışında ikamet eden bir vatandaşın kaydı, konsolosluk ofislerinin sahip oldukları bilgilere dayanarak resen de yapılabilir (470/1988 sayılı Kanun, Madde 6, Par. 6).

İkamet edilen bölgede yetkili konsolosluk ofisini bulmak için FAST-IT – Çevrim içi Konsolosluk Hizmetleri internet sitesine başvurulması tavsiye edilir.

A.I.R.E.’ye kayıt ÜCRETSİZDİR.

A.I.R.E.’de kayıtlı bilgilerin değiştirilmesi

İtalyan vatandaşları, nüfus bilgilerindeki tüm değişiklikleri (ikamet adresi, medeni durum, vatandaşlık, adresteki diğer aile fertleri, isim değişikliği) İtalya’daki belediyelerine bildirmekle yükümlüdür.

Bu değişiklikler İtalya’da meydana gelirse belediye otomatik olarak bunlardan haberdar olur, ancak İtalyan vatandaşı yurt dışında ikamet ediyorsa belediye bu değişikliklerden sadece ilgilisinin inisiyatifiyle ve ikamet ettiği yerdeki İtalyan Konsolosluğu aracılığıyla haberdar edilebilir.

Kişinin kayıtlı bilgileriyle ilgili değişiklikleri Konsolosluğa zamanında bildirmesi bir görev olmasının yanı sıra İtalyan makamların yurtdışında ikamet eden vatandaşlarla ilgili bilgileri güncel tutmasına yarayacak ve hem İtalya’da hem de yurtdışında talep edilen hizmetlerin sağlanmasını ve vatandaşlar ile Konsolosluk arasındaki iletişimi kolaylaştıracaktır.

A.I.R.E.’ye hâlihazırda kayıtlı olunması durumunda, Fast-It portalı üzerinden Anagrafe Consolare/AIRE/Elettorale – İkamet değişikliğini bildir’ seçeneğini kullanarak kendiniz ve aile fertleriniz için ikamet adresi değişikliğini bildirebilirsiniz. Bu özellik, hem aynı konsolosluk bölgesi içinde adres değiştirmeniz hem de yeni ikametgâhınızın farklı bir konsolosluk bölgesinde olması durumunda kullanılabilir. Forma buradan erişebilirsiniz.

Reşit olmayanların A.I.R.E.’ye kaydı

Yurtdışında doğan ve ebeveynleri yurtdışında ikamet eden bir İtalyan çocuğun A.I.R.E.’ye kaydı, doğum belgesinin İtalya’daki belediyeye iletilmesi ile eş zamanlı gerçekleştirilir.

İtalya’da doğan ve ebeveynleri yurtdışında ikamet eden bir İtalyan çocuğun A.I.R.E.’ye kaydı, doğum bildirimi ile aynı zamanda doğrudan İtalya’daki Nüfus Dairesi tarafından gerçekleştirilir. İtalyan Belediye, konsolosluk kayıtlarının güncellenmesi için Konsolosluk Ofisini bilgilendirecektir.

İster sadece İtalyan ebeveynle ister sadece yabancı ebeveynle birlikte yaşıyor olsunlar, reşit olmayan İtalyan vatandaşlarının veya çifte vatandaşların A.I.R.E.’ye kaydı zorunludur. Çocuğun yalnızca yabancı ebeveynle yaşıyor olması durumunda, A.I.R.E.’ye kayıt talebi çocukla birlikte yaşamayan İtalyan ebeveyn ya da çocukla birlikte yaşayan yabancı ebeveyn tarafından yapılabilir.

A.I.R.E.’ye kayıt yaptırılmazsa ne olur?

Nüfus kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen 24 Aralık 1954 tarihli ve 1228 sayılı Kanun, 27 Ekim 1988 tarihli ve 470 sayılı Kanun ve söz konusu kanunların uygulanmasına dair yönetmeliklerin hükümlerine aykırı hareket eden herkes, 30 Aralık 2023 tarihli ve 213 sayılı Kanun uyarınca idari para cezasına tabidir. Cezanın tespiti ve uygulanmasında yetkili makam, kişinin nüfus kütüğünün kayıtlı olduğu Belediyedir.

Belediyelerin yetkisindeki tespit ve yaptırım prosedürü 24 Kasım 1981 tarih ve 689 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir ve bu kanunun 1. Maddesi “İhlalin gerçekleştiği tarihten önce yürürlüğe girmiş olan bir kanuna dayanmadıkça hiç kimse idari yaptırımlara tabi tutulamaz” hükmünü içermektedir.

İtalya’ya kesin dönüş ve A.I.R.E. kaydının iptali

İtalya’ya kesin dönüş yapan A.I.R.E.’ye kayıtlı vatandaşlar, yeni ikamet adreslerini beyan etmek üzere yerleşmeye karar verdikleri belediyeye başvurmalıdırlar. Aynı tarihte belediye, kişinin kaydını A.I.R.E.’den silecek ve kişiyi A.P.R.’ye (Anagrafe Popolazione Residente – İtalya’da Yerleşik Nüfus Kütüğü) kaydedecektir.

Geri dönüşün yürürlüğe girdiği tarihi kişinin önceden kayıtlı olduğu Konsolosluğa resmî olarak bildirmek belediyenin sorumluluğundadır ve Konsolosluk kişinin İtalya’ya kesin dönüş yaptığı bilgisini kendi kayıtlarına işleyecektir.

A.I.R.E.’den kayıt silinmesi aşağıdaki durumlarda gerçekleşir:

 • kişinin yurtdışından ülkesine geri dönüşünü takiben bir İtalyan belediyesinin Yerleşik Nüfus Kayıtlarına (A.P.R.) kayıt olması;
 • adli olarak ilan edilmiş varsayılan ölüm de dahil olmak üzere ölüm sebebiyle;
 • aksi kanıtlanmadıkça doğumdan yüz yıl sonra veya adreste nüfus kontrolünün birbirini takip eden iki seferde de olumsuz sonuçlanmasından sonra veya daha önce bildirilen yabancı adresin artık geçerli olmaması ve yeni bir adres edinmenin mümkün olmamasından ötürü kişiyle iletişime geçilemeyeceğinin varsayılması sebebiyle;
 • İtalyan vatandaşlığının kaybı.

Daha detaylı bilgi ve destek talebi için consolare.ambankara@esteri.it e-posta adresinden Konsolosluk Bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için

Ekler:

AIRE kayıt/güncelleme talep formu

***

General Registry

For updated info see http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/AIRE.htm

The Registry Office is authorised for the Registry of Citizens Residing Abroad (AIRE). Law no. 470/1988 states that all Italian citizens who intend to live abroad must register at an authorised Consulate within 90 days of arriving in their country of residence. Even those who emigrated before this law went into effect must register. AIRE registration is necessary in order to obtain any and all documents and certificates issued by the Consulate as well as requests for passport renewal or issuance. Registration with the Consulate significantly reduces the time required for all procedures.

Italian citizens should be registered at the Registry of an Italian municipality. Registration permits the exercise of all the rights and duties of a citizen depending on each individual situation. The Italian citizen is obliged to inform his/her municipality, as well as the Consulate, of all registry data changes (marital status, citizenship, address, family composition, residency).

Italian citizens can be residents either in Italy or abroad: in the former case they will be registered in the Resident Population Registry (A.P.R.) of their Italian municipality and will refer directly to that municipality for all registry-related procedures; in the second case their names will appear in the AIRE lists of their Italian municipality of origin, or where they most recently resided before expatriating: these citizens must refer to the Italian Consulate of their place of residence abroad for all registry-related procedures. The Consulate will act as go-between for citizens residing abroad and the Italian municipality in which those citizens are registered.

How to register with the AIRE

Application for registration with the AIRE can be made (by an individual Italian citizen and family members) through the Italian Consulate in the country of residence. The Italian municipality is also to provide for registration in its AIRE when it is made aware of the fact that the citizen has established residency abroad. Likewise, the Italian Consulate where that Italian citizen has taken up residency is to request the Italian municipality to register the citizen — for whom it has verified permanent residency abroad (e.g. with the issuance of a passport) — in the AIRE.

Registration with AIRE can, therefore, be done in the absence of any direct initiative on the part of the citizen concerned, who will, however, be notified of the fact by means of an administrative act of the municipality, which will be communicated, in turn, through the Italian Consulate where he/she resides.
Persons wishing to request registration with the AIRE of an Italian municipality should do so at the Italian Consulate in the place where they reside abroad, where they will have to show the following documents:

– valid Italian passport;

– proof of stable and legal residence abroad;

Changes in AIRE registration data

The Italian citizen is obliged to notify his/her municipality of origin of any and all changes in registration data (marital status, citizenship, address, family composition, residency). The Italian municipality automatically incorporates changes in data if these take place inside of Italy, but if the citizen resides abroad the Italian municipality can only be made aware of changes by that Italian citizen and through the Italian Consulate where he/she is living.
Italian citizens living outside of Italy are obliged, therefore, to notify their local Italian Consulate of any change regarding:

– address abroad;

– citizenship;

– marital status;

– composition of nuclear family;

– name change.

Notifying the Consulate of changes regarding registration data, in addition to being a citizen’s duty, allows the Italian Consulates to maintain updated records regarding their citizens residing abroad, thus facilitating both the distribution of all services requested in Italy and abroad, as well as communication between the Consulates and Italian citizens living within their jurisdiction.