Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

English_-_X_cover_(16_Days_2023)

(İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının web sitesinden alıntıdır)

Başbakan Yardımcısının talimatıyla Farnesina ve yurtdışı ağı, sivil toplumla birlikte 16 gün sürecek etkinlikleri ‘Orange the World’ kampanyasına katılıyor. “BİRLEŞİN! Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemek için yatırım yapın” başlıklı kampanya, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleye yönelik yatırımların ve mali kaynakların teşvik edilmesine odaklanmakta ve daha da iddialı bir hedef belirlemektedir: her ayın 25’ini ‘Turuncu Gün’ ilan ederek kamuoyunun konuya olan ilgisini arttırmak ve sürdürmek.

Kadınların ve kız çocuklarının savunmasızlığı, en çok maruz kaldıkları silahlı çatışmalarda ve her türlü acil durumda daha da artmaktadır. Bu endişe verici veriler karşısında İtalya, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddeti en güçlü şekilde kınadığını bir kez daha ifade etmektedir.

Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve kadınların özgürleşmesinin desteklenmesi İtalyan dış politikası ve kalkınma işbirliğinin temel unsurları arasında yer almaktadır. İtalya’nın her zaman ön saflarda yer aldığı kadın sünneti ve erken yaşta, zorla evliliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik kampanyalar gibi çok sayıda uluslararası kampanya ve BM Kadının Statüsü Komisyonu’ndaki kararlılığımız bunun kanıtıdır. Ayrıca BM Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemi çerçevesinde İtalya, hem çatışmaların önlenmesi ve çözümünde hem de çatışma sonrası yeniden yapılanmada kadınların rolünün arttırılmasına yönelik girişimlerin teşvik edilmesinde ve 2020-2024 Dördüncü Ulusal Eylem Planı aracılığıyla uluslararası toplumun ön saflarında yer almaktadır.

İtalya, UNIDO’nun MENA bölgesindeki kadın girişimciliği fırsatlarını desteklemeyi amaçlayan programlarına katılmaktadır ve Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı’nın yanı sıra Afrika Kalkınma Bankası’nın “Cinsiyet Eşitliği Güven Fonu – Afrika’daki Kadınlar için Olumlu Finans Eylemi (AFAWA) “nin gururlu destekçisidir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların, Kız Çocuklarının ve Çocukların Güçlendirilmesine ilişkin son İtalyan İşbirliği Rehberi, kadın, anne, cinsel sağlık ve üreme sağlığından kız çocuklarının ve kadınların eğitimine yönelik programların desteklenmesine ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik projelere kadar uzanan spesifik girişimler yoluyla taahhüdümüzü daha da yoğunlaştırmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası düzeyde etkili politikaların planlanması ve uygulanması, 2030 Gündeminin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in, 2020-2024 AB İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem Planının ve 2020-2025 AB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisinin tam olarak hayata geçirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.