Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Türk Üniversitelerine İtalyanca kürsüsü için maddi destek (2021 mali yılı – 2619. bölüm – yönetim planı no: 2)

Maddi destek, Türk Üniversitelerinde İtalyan Dili Kürsüleri kurmak ve var olanların faaliyetlerini başarılı şekilde devam ettirmek amacıyla bu kürsülere Üniversiteler tarafından lokal sözleşme ile doğrudan işe alınan öğretim görevlilerinin maaşlarına tam veya kısmi katkı olarak verilecektir. Muhtemel Yararlanıcı Kurumları belirlemek için, üniversite çerçevesinde farklı bir isme sahip olsa bile “İtalyanca Kürsüsü” ifadesi, kürsü ve/veya İtalyanca öğretim dersi anlamına gelir ve ilgili kurumun yönetmeliğine göre öğretilen diller arasında İtalyanca da yer almalıdır.

Fonların bir kısmının, İtalyanca öğretiminin kalitesini arttırmaya yönelik olarak kürsüleri teşvik etmek amacı ile “Mezunlar için İtalyanca” projesine katılan kürsülere tahsis edileceği belirtilir. Bu desteklerin verilebilmesi, söz konusu maddenin 2021 Mali Yılı bütçesindeki uygunluğuna bağlı olarak belirlenir.

Bunun yanısıra, İtalyan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından gönderilen okutmanların halihazırda görev yaptığı Üniversitelerin talepleri dikkate alınamayacaktır.

Başvuralar, aşağıdaki formların eklendiği, katkı talebinin amacını belirten, Akademik sorumlu tarafından imzalanmış, mühürlenmiş bir yazı eşliğinde gönderilmelidir:

Ek A – Üniversitelerdeki İtalyanca Kürsüleri ve/veya İtalyanca dili kurslarına destek amacı ile, talep eden kurum yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş, maddi katkı başvurusu

Ek B –Üniversitelerdeki İtalyanca Kürsülerini kurmak veya var olanların faaliyetlerini devam ettirmek amacıyla maddi destekten daha önce faydalanmış olanların, kullanmış oldukları son destek için , talep eden kurum yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş Nihai Rapor.

Nihai raporların sunulması, katkının verilmesi ve tahsisi için zorunlu bir koşuldur.

 

Yukarıda belirtilen hibeler için son başvuru tarihi 19 Mart 2021 olarak belirlenmiştir.

Başvurunun sunuluş şekli ve gönderilecek formlar hakkında bilgi için:

KÜLTÜR OFİSİ

Übeyde Barbara ELLİ

tel. +90 (312) 457 4221

Mail: ankara.culturale@esteri.it