Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

2024-25 A. Y. İTalyanca öğretmen yeti̇şti̇rme kurslari i̇çi̇n Türk Üni̇versi̇teleri̇ne maddi destek

2024-25 A. Y. İTALYANCA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KURSLARI İÇİN TÜRK ÜNİVERSİTELERİNE MADDİ DESTEK

Maddi destek, Türk Üniversitelerinde İtalyanca öğretmenlerine yönelik eğitim ve güncelleme kurslarının düzenlenmesi amacıyla sağlanır ve kurs masraflarının bir kısmını karşılamayı hedefler. Başvuru formunda, başvuru sahibi kurumun bağımsız olarak karşılayabileceği masrafları belirtmesi gerekmektedir. Kuruluş ayrıca projenin ve eğitim ihtiyaçlarının ayrıntılı bir tanımını sunmalıdır. Bütçede ve/veya raporda “Diğer” başlığı altında listelenen tüm masraflar, ancak kursun didaktik olarak gerçekleştirilmesiyle ilgili olmaları halinde hibeden karşılanabilir. Örnek olarak -ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere- ikramlar, öğle yemekleri, akşam yemekleri, kurs katılımcılarının konaklama masrafları dahil edilememektedir.

Başvurular, ekteki formlar ve akademik sorumlu tarafından imzalanmış ve talebin gerekçesini içeren bir mektupla birlikte yapılmalıdır:

Ek A – Eğitim ve güncelleme kurslarının düzenlenmesi için destek talebi; talep eden kurum yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş, maddi katkı başvurusu.

Ek B – Eğitim ve güncelleme kursları için kullanılan son hibenin kullanımına ilişkin nihai rapor; 2023 yılında veya 2018-2022 beş yıllık döneminde bu tür hibelerden yararlananlar için, talep eden Kurumdan sorumlu kişi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olması gerekmektedir. Bu tür katkılardan halihazırda yararlanmış olan Kurumlar için nihai raporların sunulması, 2024-25 akademik yılı için katkının sağlanması ve tahsisi için zaruri bir koşuldur.

Yukarıda belirtilen hibeler için son başvuru tarihi 15 Mart 2024 olarak belirlenmiştir.

 

Başvurunun sunuluş şekli ve gönderilecek formlar hakkında bilgi için:

KÜLTÜR OFİSİ

Übeyde Barbara ELLİ

Tel. +90 (312) 457 4221

Mail: ankara.culturale@esteri.it