Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, yurtdışındaki bütün temsilcilik ağı ile beraber, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından desteklenen ve 2022 yılı için kadın ve kız çocuğu aktivistleri dahil olmak üzere sivil toplum hareketlerinin, kuruluşlarının ve aktörlerinin konu ile ilgili kamuoyu bilincinin arttırılmasındaki önemli rolüne odaklanan, “BİRLEŞİN! Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmek için şimdi aktivizm: Kadına yönelik şiddetine şimdi son ver!” adlı farkındalık kampanyasına katılıyor. İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çabaları artırma taahhüdünü teyit eder, halihazırda dünyanın hiçbir ülkesinin tam olarak ulaşmadığı bu hedef doğrultusunda yeni ve önemli adımlar atmaya davet eder.

Kadınlar ve kız çocukları, silahlı çatışma ve acil durumlarda başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde, ayrımcılık, şiddet, istismar ve sömürü mağduru olmaya devam etmektedir. Bir yandan kadınların bulunduğu bu zor durumu ve diğer bir yandan da kadınların yeteneği, cesareti ve daha kapsayıcı ve dirençli toplumların inşasına sağlayabilecekleri katkı, Afganistan’dan Etiyopya’ya, Ukrayna’dan İran’a kadar uluslararası gündemdeki en ciddi krizlerinin birçoğunun merkezi bir konusudur. Kovid-19 salgınının etkilerinin yanı sıra savaşlar ve süregelen krizler, daha öncesinde de zaten var olan savunmasızlık koşullarını ağırlaştırırken, aile içi şiddet ve istismar vakalarının artmasında önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Birleşmiş Milletler verileri, her üç kadından birinin hala günümüzde yaşamları boyunca fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kaldığını gösteriyor. 2021 yılında, her 10 kadından biri aile içi şiddete maruz kalmıştır.

Bu ürkütücü veriler karşımızda dururken, İtalya, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, haklardan etkin bir şekilde faydalanabilmesi ve öz-gerçekleştirmenin önünde ciddi bir engel teşkil eden ve kabul edilemez bir olgu olan, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti en sert şekilde kınadığını bir kez daha ifade eder.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılık, şiddet ve tacize karşı mücadele, İtalya’nın yürüttüğü dış politikanın öncelikli bir maddesi olup, İtalya Dışişleri ve Uluslararası Bakanlığınca bu husus, diplomatik düzey ve müzakere boyutunun yanı sıra acil durum ve kalkınma işbirliği girişimleri yoluyla da icra edilmektedir. Kadın sünnetine karşı ve erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele kampanyaları gibi İtalya’nın her zaman ön safhada olduğu çok sayıda uluslararası kampanya bunun bir örneğidir.

İtalya’nın dış ve uluslararası politikasının sutünleri olan, kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması ve kadınların güçlenmesi hedefleri, İtalya’nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ndeki en son üyelik döneminin (2019-2021), 2021 yılındaki İtalya’nın G20 Dönem Başkanlığı görevinin (kadınların güçlenmesi konusunda düzenlenen ilk üst düzey konferansı ve BM Genel Kurulu marjında özel olarak Afgan kadınlar konusunda bir etkinlik düzenleyerek) ve de İtalya’nın Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi)’ni bağlamında desteklediği ve teşvik ettiği Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde Kasım 2021-Mayıs 2022 tarihleri arasında üstlendiği Dönem Başklanlığı’nın da öncelikleri arasında yer almıştır.

Halihazırda dünyanın pek çok yerinde devam eden çatışmaların gösterdiği gibi, savaş ve acil durumlarda kadınların ve kız çocuklarının özellikle şiddet ve istismar riskine maruz kalmaktadır. Bu bilinçle, sivil toplum da dahil olmak üzere uluslararası toplumun tüm aktörleriyle birlikte, bu kabul edilemez eylemleri sonsuza dek ortadan kaldırma çabalarımızı güçlendirmeye devam etmemiz gerekiyor.

İç çalışma prosedürleriyle ilgili olarak ise, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın, cinsiyetler arası eşitliğin teşvikine yönelik en yüksek standartları uygulamaya koyan 3/2021 sayılı Yönergesi’nin de gösterdiği üzere, cinsiyetler arasında eşit fırsatları desteklemeye devam etmektedir. Benzer şekilde, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın ‘çalışma yöntemlerinin güncellenmesi ve kurumsal refah’ konulu 18 Ocak 2022 tarihli ve 1/2022 sayılı Yönergesi ile, hem ayrımcılığın yasaklanması hem de etkili eşitliğin aktif bir şekilde desteklenmesi bağlamında yorumlanması gereken, Anayasamızdaki eşitlik ilkesinin, günlük çalışmalarda da her daim ön plana çıkarılması gereksinimi yinelenmiştir.