Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Vatandaşlık

Evlilik yoluyla İtalyan vatandaşlığını kazanmaya yönelik başvuruların on-line olarak hazırlanması ve sunulması hakkında bilgiler:

Şartlar:
– Halihazırda İtalyan vatandaşlığına sahip olan eş, usulüne uygun olarak Aire’ye kaydını yaptırmış olmalıdır,

– Söz konusu çift, İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin görev bölgesi içinde ikamet ediyor olmalıdır
(Bkz: Türkiye’deki İtalyan Temsilcilikleri’nin görev bölgeleri: https://ambankara.esteri.it/ambasciata_ankara/tr/ambasciata/la_rete_consolare ),

– Nikâh tarihinin üzerinden üç yıl geçmiş olmalıdır (bahse konu ilişki birliği içinde doğan veya evlat edinilmiş bir çocuğun olması halinde söz konusu süre yarıya iner),

– Nikâh, yetkili olan İtalyan Belediyesinde önceden kaydettirilmiş olmalıdır,

– Evlilik hala devam ediyor olmalıdır (yani eşlerden biri vefat etmemiş olmalı, evliliğin feshi, iptali, veya medeni sonuçlarının sona ermesi gibi durumlar meydana gelmemiş olmalı, hukuken ayrı yaşama durumu olmamalıdır).

– İtalyan dili hakkında yeterli bilgiye sahip olunmalıdır: Vatandaşlık konusunu düzenleyen 5 Şubat 1992 tarihli ve 91 sayılı Kanuna 9.1 maddesinin sonradan eklenmesiyle getirilen bahse konu dil şartına göre, 4 Aralık 2018 tarihinden itibaren, (91/1992 sayılı Kanunun 5. maddesi gereği) evlilik yolu ile vatandaşlık kazanılmasına ilişkin sunulan tüm başvurular için İtalyan dili hakkında en az Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterlerinin B1 seviyesinde sertifikalandırılmış bilgiye sahip olunması gerekmektedir.

Sadece İtalyan İçişleri Bakanlığı’nın portalını kullanarak elektronik ortamda iletilen başvurular işleme alınacaktır.
Başvuru sahibi, elektronik başvuru formunda (yurtdışında ikamet edenler için “AE” formu geçerlidir) istenen tüm bilgileri eksiksiz şekilde doldurmalı, ayrıca aşağıda listelenen tüm belgeleri de sisteme yüklemelidir. Başvuru sahibinin:
• Menşe ülkesinden alınan nufüs kayıt örneği;
• Menşe ülkesinden ve 14 yaşından itibaren ikamet ettiği tüm ülkelerden alınan adli sicil kayıtları.
ÖNEMLİ! Adli sicil kayıt belgelerinin geçerlilik süreleri oluşturuldukları tarihten itibaren altı ay olup, söz konusu belgelerin ancak istenen diğer tüm belgeleri temin ettikten sonra, vatandaşlığa başvurmadan hemen önce alınması tavsiye edilir.
Adli sicil kaydının orijinali (5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi gereği) apostilli olacaktır. Ayrıca söz konusu belge bir yeminli tercüman tarafından İtalyanca’ya çevrilecek, tercümesi noter onaylı olacak ve tercüme üzerinde de apostil damgası bulundurulacaktır.
• Evlenme kayıt örneği veya evlilik belgesi kopyası; evliliğin bildirildiği İtalya’daki Belediye’den alınmalı ve vatandaşlık başvurusu yapılan tarihten önceki son 6 ay içerisinde düzenlenmiş olmalıdır. Söz konusu belge başvuru esnasında genel belge “documento generico” başlığı altında sisteme yüklenebilmektedir ve Konsolosluk Ofisinde yapılacak olası bir görüşmede ibraz edilmelidir.
• 250 € başvuru bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz.
ALICI: “MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA” POSTA HESABI.
Adresi: Piazzale del Viminale, 00184 – ROMA (ITALIA)
IBAN: IT54D0760103200000000809020
SWIFT: BPPIITRRXXX
Eurogiro: PIBPITRA
• Kimlik belgesi.
• İtalyan dili hakkında yeterli bilgiye sahip olunduğuna dair belgeler: Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterlerine göre en az B1 seviyesinde bir İtalyan dili bilgisine sahip olunduğu ispatlanacaktır. Bu amaçla, başvuru ile birlikte: İtalya’da ya da yurtdışında olması farketmeksizin, bir İtalyan devlet okulu veya İtalyan “Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı” ile İtalyan “Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı” tarafından tanınan ve İtalyan devlet okullarıyla denklik belgesine sahip olan farklı bir okuldan alınan diplomayı ibraz etmek gerekmektedir. Alternatif olarak, üstte anılan Bakanlıklarca tanınmış sertifikasyon kuruluşlarının verdiği bir sertifika sunulabilir. Halihazırda CLIQ (İtalyan Dili Kalitesi Sertifikasyonu) birleşik sertifika sisteminin üyeleri olarak, aşağıdaki kuruluşlar:
– Università per Stranieri di Siena (CILS Sertifikası)
– Università per Stranieri di Perugia (CELI Sertifikası)
– Università Roma Tre (CERT.IT Sertifikası)
– Società Dante Alighieri (PLIDA Sertifikası)
tam olarak sertifikasyon kuruluşu olarak kabul edilmektedir.

Bu nedenle, İtalyan Kültür Merkezleri’nin işbirliği içinde veya vasıtasıyla da yukarıda belirtilen kuruluşlar tarafından verilen en az B1 seviyesindeki sertifikalar, bahse geçen yasa gereği geçerli sayılabilecektir
İtalyanca dil seviyenizi Türkiye’de nasıl sertifikalandırabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki linki ziyaret ediniz:
https://ambankara.esteri.it/ambasciata_ankara/tr/i-rapporti-bilaterali/cooperazione-culturale/

Başvuru sahipleri, portal üzerinden başvurularını kaydedebilir, silebilir, üzerinde değişiklik yapabilir veya tamamlamış oldukları başvuruları gönderebilirler. Sistem üzerinden gönderilen başvurular, ayrıca ilgili Diplomatik Temsilcilik tarafından da incelenecektir. Bu nedenle, yukarıda anılan portala başvuruyu yükleyip gönderdikten sonra, ayrıca consolare.ambankara@esteri.it adresine de bir e-posta yazarak Büyükelçiliği bilgilendirmeniz tavsiye edilir.
Sistem, başvuru sahibine otomatik olarak başvurunun kabulü veya reddi ile ilgili bir e-posta gönderecektir.
Başvuru kabul edildikten sonra, Diplomatik Temsilcilik başvuru sahibini çağırarak kimliğini doğrulayacak, elektronik ortamda sunulan belgeler ile gerek duyulabilecek başka ilave belgeler kontrol edecek ve onları kendi kayıtlarına işleyecektir.
DİKKAT! Başvuruyu gönderdikten sonra, kişisel verileri değiştirmek artık mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, başvurunun dikkatlice doldurulması ve özellikle doğum belgesinde bulunan bilgilerin tam olarak ve hiç değiştirilmeden başvuruya işlenmesi son derece önemlidir. Eğer başvuru sahibinin soyadı değişmişse, bu değişikliği belirten evlilik cüzdanının ibraz edilmesi gerekecektir.

*********************************
İşlemlerin sonuçlandırılması için gerekli sürenin uzatılması
5 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe giren 4 Ekim 2018 tarihli ve 113 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. maddesi uyarınca, 5 Şubat 1992 tarihli ve 91 sayılı Vatandaşlık Kanununa önemli değişiklikler getirilmiştir. Yeni mevzuat hükümlerine göre vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılması için gerekli süre 48 ay olarak uzatılmıştır.
Vatandaşlık başvurusu ve beyanlar için öngörülen 200 Euro’luk meblağ, 250 Euro olarak yeniden düzenlenmiştir.
1948 yılından önce gerçekleşen olaylara dayanan başvurular dahil olmak üzere soybağı esaslı vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanma süresi ise 730 gün olarak teyit edilmiştir

*********************************

Soybağı (iure sanguinis) nedeniyle vatandaşlık hakkının tanınması için başvuruların sunulması.
Soybağı (iure sanguinis) nedeniyle vatandaşlık hakkının tanınmasına yönelik başvuruda bulunmak isteyenlerin ise, öncelikle consolare.ambankara@esteri.it  adresine bir mail yazmaları gerekmektedir. Bu tip başvurunun ücreti 300 Euro’dur.
ÖNEMLİ! Söz konusu işlem, sadece; İtalyan vatandaşlığa sahip olan ecdadı veya ebeveyni ile var olan soybağları gereği İtalyan vatandaşlıklarının tespit edilmesine başvurmak isteyen yetişkinler içindir. İtalyan bir ebeveynin reşit olmayan çocuklarının vatandaşlık işlemleri için ise, Büyükelçilikte doğum belgelerinin kaydettirilmesi yeterli olacaktır. İlave bilgiler için, bu web sitesinin KÜTÜK bölümüne bakınız.

 

INFO in English on the official web site of MFA: https://www.esteri.it/mae/en/servizi/italiani-all-estero/cittadinanza.html